• 0 (542) 661 01 48
  • kocazafer@gmail.com
  • Adana/Türkiye
Deneyim ve son teknoloji görüntüleme cihazları farkı ile
Sizlerde sağlık hizmetlerimizden faydalanın.

Çalışma Alanı ve Yapılan İncelemeler

Yenidoğan Tüm Abdomen (Karın) Ultrasonu
Yenidoğan Transfontanel (bıngıldaktan) Beyin Ultrasonu
Yenidoğan Tiroid Ultrasonu
Yenidoğan spinal Ultrasonu

Gelişimsel Kalça Displazisi Ultrason Taraması

Pubertal Gelişim Döneminde İç Organların Ultrasonla Değerlendirilmesi
Adolesan Ultrason Taraması

Tüm Boyun Ultrasonu
Tiroid Ultrasonu
Tiroid Renkli Doppler Ultrasonu
Parotis ve Sebmandibuler Bezlerin Ultrasonu
Karotis ve Vertebral arter Renkli Doppler Ultrasonu

Orbital Renkli Doppler Ultrason

Rutin Mamografi
Meme Ultrasonu ve Renkli Doppler Ultrasonu
Meme Kanser Taramaları

Meme MR ve Difüzyon MR incelemeleri

Bilgisayarlı Tomografi (BT) ve Manyetik Rezonans (MR) inceleme
Yüksek Çözünürlüklü Akciğer BT
Orta ve Ağır Sigara İçicilerinde Düşük Doz BT ile Akciğer Nodülü- Kanseri Taraması

Bilgisayarlı Tomografi
Manyetik Rezonans (MR) Görüntüleme
Atardamarların (Arteriyel) Renkli Doppler Ultrasonu

Alt Ektremite (Bacak) Venöz Renkli Doppler Ultrason
Yüzeyel, Derin ve Perforan Venlerin Renkli Doppler Ultrasonu

Karın İçi organların Görüntülenmesi

Karaciğer Ultrasonu
Karaciğer Renkli Doppler Ultrasonu
Karaciğer US Elastografi
Karaciğer Yağlanmasında US Attenuasyon Görüntüleme
Karaciğer Yağlanmasında Manyetik Rezonans (MR) Görüntüleme
Karaciğer Multiparametrik Manyetik Rezonans (MR) İnceleme
Nakil Karaciğer Renkli Doppler Ultrasonu
Nakil Karaciğer Bilgisayarlı Tomografi (BT) ve Manyetik Rezonans (MR) inceleme

Bilgisayarlı Tomografi (BT) ve Manyetik Rezonans (MR) inceleme
Böbrekler, Böbrek Üstü Bezleri ve İdrar Yolları Görüntüleme
Üriner Ultrason
Renal (Böbrek) Renkli Doppler Ultrasonu
Nakil Böbrek Renkli Doppler Ultrasonu
Böbrek Üstü Bezleri Bilgisayarlı Tomografi (BT) ve Manyetik Rezonans (MR) inceleme
Kadın ve Erkek İç organları Hastalıklarının Görüntülenmesi

Erkek infertilitesinde görüntüleme
Skrotal Renkli Doppler Ultrason
Testislerin değerlendirilmesi,
Varikosel araştırılması
Transrektal Prostat ve Seminal vezikül ultrasonu
Prostat, Seminal veziküllerin ve kanalların Manyetik Rezonans (MR) incelemesi
Kadın infertilitesinde görüntüleme
Transvajinal Ultrason
Uterus ve Overlerin (Yumurtalıkların) değerlendirilmesi
Jinekolojik – Pelvik Manyetik Rezonans (MR) Görüntüleme
Uterus ve Overlerin (Yumurtalıkların) değerlendirilmesi

Gebelik (Obstetrik) Manyetik Rezonans (MR) Görüntüleme
Anneye ait (Maternal Obstetrik) Manyetik Rezonans (MR) Görüntüleme
Fetusa ait (Fetal Obstetrik) Manyetik Rezonans (MR) Görüntüleme
Beyin, Kalp ve İç organların ve anomalilerinin Değerlendirilmesi
Gebelik Ultrason Taramaları
1. Trimester Ultrason Taraması

2. Trimester Ayrıntılı Ultrason Taraması
Gebelik Renkli Doppler Ultrasonu

Erkeklerde Sertleşme Sorunu
Penil Ultrason
Penil Renkli Doppler Ultrason
Kadın İç Organlarının Ultrason ve Renkli Doppler Ultrasonla Değerlendirilmesi
Pelvik Varis Araştırılması için Renkli Doppler Ultrason ve Bilgisayarlı Tomografi

Prostat Büyümesinde Ultrason
Transrektal Prostat Ultrasonu ve Renkli Doppler Ultrason
Prostat Multiparametrik Manyetik Rezonans (MR) Görüntüleme

Omuz, Diz ve Kalça eklem Ultrasonu
Yumuşak Doku ve Yüzeyel Ultrason

İlk evreleme için Bilgisayarlı Tomografi (BT) ve Manyetik Rezonans (MR) Görüntüleme
Tümör Yanıt değerlendirme için Bilgisayarlı Tomografi (BT) ve Manyetik Rezonans (MR)
Görüntüleme

Ultrason, Renkli Doppler Ultrason, Bilgisayarlı Tomografi (BT) ve Manyetik Rezonans
(MR) Görüntüleme

(Meme, Troid, Yumuşak doku)

Zafer Koç - DoktorTakvimi.com

Sağlık Taramaları

– Erken gebelikte  bebeğin canlılık durumu ve gelişimini değerlendirmek için

– 1. Trimester (birinci üç ayda) Ultrason Taraması11-13. haftalarda

– 2. Trimester (ikinci üç ayda) Ayrıntılı Ultrason Taraması18-22. haftalarda
– Gebelik Renkli Doppler Ultrasonu

 

Ultrason ve Renkli Doppler ultrason incelemeleri Gebelik döneminde bebeğin canlılık durumu ve gelişimini değerlendirmek için erken gebelik döneminde yapılabilir.


Gebelerde bebeğin sağlık durumunu göstermek ve anormallikleri çok önce saptamak
için önerilmektedir.

 

İlk tarama birinci üç ayda (1. Trimester) 11-13. Haftalarda yapılmaktadır.

 

Kapsamlı ikinci tarama ikinci üç ayda (2. Trimester) 18-22. haftalarda yapılmalıdır. Renkli Doppler Ultrason incelemesi ile de bebeğin sağlık durumu ve olası riskleri hakkında önemli bilgiler sağlanır.

 

Yenidoğan döneminde Tiroid ultrasonu, tüm karın ultrasonu, transfontanel beyin
ultrasonu rutin olarak yapılmaktadır. Bu sayede önemli bazı hastalıklar erken
dönemde önlenebilmekte, tedavi edilebilmektedir. Ayrıca gelişimsel kalça displazisi
tarama programı kapsamında 2- 3. aylarda kalça eklem ultrasonu yapılmalıdır.

Sağlam çocuk taramasında akciğer filmi, ve karın ultrasonu, gerektiğinde tiroid ultrasonu yapılmalıdır.

Gençlerde ve erişkinlerde akciğer filmi, tiroid ve karın ultrasonu, erişkinlerde ek
olarak pelvik ultrason, kadınlarda mamografi- meme ultrason taraması, gerektiğinde
meme MR, erkeklerde prostata yönelik multiparametrik prostat MR yapılmalıdır.

Mamografinin meme ultrasonu ile birlikte 40 yaşından itibaren yılda bir kez
yapılması önerilmektedir. Şüpheli bir kitle varlığında kanserli olup olmadığını
değerlendirmek için meme MR, ve gerektiğinde ultrason eşliğinde biyopsi sonraki

tanı aşamalarıdır.

Orta ve ağır sigara içicilerde Düşük Doz Bilgisayarlı Tomografi ile akciğer kanseri
taraması ve nodül takibi ile akciğer kanserinin erken dönemde tanısı ve başarılı tedavisi mümkün olmaktadır.

Ultrason
Ultrasonografi sağlık taraması ve tanı amaçlı en sık kullanılan görüntüleme yöntemidir. Yüksek frekanslı ses dalgaları yardımı ile vücudun iç organlarını ve yumuşak dokuların görüntülenmesinde kullanılır.

US Eşliğinde Biyopsi/Aspirasyon

Meme, Troid, Yumuşak doku

Meme, tiroid ve diğer yumuşak doku biyopsileri, ultrason kılavuzluğunda iğne ileküçük bir doku örneğinin alındığı ve tanı için patoloji laboratuvarına gönderildiği tıbbi yöntemdir. Meme ve tiroid biyopsisi, şüpheli bir nodülün, kitleninveya meme bir bölümünün kanserli olup olmadığını değerlendirmek için en iyiyoldur.

 

MR (EMAR)
Manyetik Rezonans (MR/MRG), manyetik alan içerisinde radyo dalgaları yardımıyla özellikle yumuşak dokuların görüntülenmesinde kullanılan radyasyonsuz bir görüntüleme teknolojisidir.
Renkli Doppler

Renkli Doppler özel bir ultrason yöntemi olup damarları göstermek için kullanılır. Bu yöntem ile atar ve toplar damarlar, varis nedenleri araştırılabilir, atar ve toplar damar tıkanıklığı ve aterosklerotik hastalıklar (damar duvarında kalınlaşma ve sertleşmesi) tanısı konulabilir.

Bilgisayarlı Tomografi (BT)
Bilgisayarlı Tomografi (BT) Hızlı bir şekilde vücudun geniş alanlarını yüksek çözünürlüklü tarayabilen bir görüntüleme yöntemidir. Hastalıkların tanısı, takibi ve tedaviye yanıt değerlendirilmesinde, bazı sağlık taramalarında kullanılan bir görüntüleme yöntemidir.

Expert/Yeniden Değerlendirme

Daha önce çekilmiş Manyetik rezonans (MR) ve Bilgisayarlı Tomografi (BT) ve Diğer Radyolojik tetkiklerinizin alanında uzmanlaşmış daha deneyimli başka bir doktor tarafından yeniden değerlendirilmesini mi istiyorsunuz?
Prof. Dr. Zafer KOÇ
Mersin doğumlu, lise eğitimini Mersin Tevfik Sırrı Gür Lisesinde bitirdikten sonra, Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesini kazandı. Mecburi hizmet ve Askerlik görevinden sonra, Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji bölümünde Uzmanlık Eğitimini 1995 yılında tamamladı. 1996-2002 yılları arasında Adana Özel Seyhan Hastanesinde Radyoloji Uzmanı olarak görev yaptı. 2002 yılında Başkent Üniversitesi Radyoloji bölümünde çalışmaya başladı. 2008 yılında Doçent, 2013 yılında Profesör oldu.

Canlı Yayınlarım

Videoyu oynat
Videoyu oynat
En İyisine Ulaşın
Son teknoloji cihazlarımız ve 30 yıllık deneyimimizle sizlerleyiz !
Sizden Gelenler..
Hastalarımızın memnuniyeti herşeyin ötesindedir.
Hocam ile annemin hastalığında tanıştık.O zaman da hem doktorluğu hem de insani yönüyle gönlümüzde yer etmişti.Şimdi aynı şekilde bana hem doktorum olarak hem de bir büyüğüm,yakınım gibi desteğini sürdürüyor.Çok teşekkürler hocam
Mehmet K.
Babam için gittik kendisini hiç tanimiyorduk internet üzerinden bulduk ve babama biyopsi yapılması için götürdük hocamızdan çok memnun kaldık işini titizlikle yapan ve öncelik sağlığa önem veren mükemmel ilgili bir doktor
Bora B.
hocamı internetteki yorumlardan araştırıp gittim hiç bir söz onun ilgisi teşhisi ve doktorluğunu anlatmaya yetmez kendisini tanıma fırsatım olduğu için rabbime şükürler olsun Rabbiminde izniyle artık emin ellerdeyim yanında çalışan ablanında güler yüzlülüğü aileden biri gibi olması insanı evinde gibi hissettiriyor onada doktorumuzada burdan tekrar teşekkür ediyorum 😊💗
Ahmet Ç.
0 +
Yıllık Deneyim
0 +
Mutlu Hasta
0 %
Çözüm
0 +
Yeniden Değerlendirme
Prof.Dr. Zafer Koç 30 yıllık deneyimi ile sizlerle.
  • Güvenli:

    Sizler içim tüm pandemi önlemlerimizi aldık.

  • Kişisel:

    Size özel sağlık çözümlerimiz ile tanışın.

Makalelerimize Göz Atın
Radyoloji hakkında bilmek istediklerinizi sizler için düzenliyoruz !

SAĞLIK TARAMALARI

Gebelik Ultrason Taraması Gebelik döneminde yapılan ultrason ve renkli Doppler ultrasonlar bu gruba girer. Gebelerde bebeğin sağlık durumunu göstermek ve anormallikleri çok önce saptamak mümkündür. İlk tarama (1. Trimester) 11-13. Haftalarda, kapsamlı ikinci tarama (2. Trimester) 18-22. haftalarda yapılmalıdır. Yenidoğan Ultrason Taraması Yenidoğan döneminde Tiroid ultrasonu, tüm karın ultrasonu, transfontanel beyin ultrasonu rutin olarak yapılmaktadır. Bu sayede önemli bazı hastalıklar…

daha fazla

Çalışma Alanı ve Yapılan İncelemeler

Yenidoğan Ultrason Taraması Yenidoğan Tüm Abdomen (Karın) Ultrasonu Yenidoğan Transfontanel (bıngıldaktan) Beyin Ultrasonu Yenidoğan Tiroid Ultrasonu Yenidoğan spinal Ultrasonu Gelişimsel Kalça Displazisi Ultrason Taraması Sağlam Çocuk Ultrason Taraması Pubertal Gelişim Döneminde İç Organların Ultrasonla Değerlendirilmesi Adolesan Ultrason Taraması Erişkinlerde Ultrason Çek-Up ı Boyun Ultrasonu Tüm Boyun Ultrasonu Tiroid Ultrasonu Tiroid Renkli Doppler Ultrasonu Parotis ve Sebmandibuler Bezlerin Ultrasonu Karotis ve…

daha fazla
Meme Kanserinden Korunmak İçin

Meme Kanserinden Korunmak İçin

Meme Kanserinden korunmak için; 😊Kanser riskinizi azaltabilir ve kanserden korunabilirsiniz.🤗Bunun için değiştirilebilir risk faktörlerine yoğunlaşmak gerekir. Örneğin:  Kadınlarda en sık görülen Meme Kanseri riskini azaltmak için; 🥦 Sağlıklı ve dengeli beslenme,🤸‍♂️🏃‍♂️ Düzenli egzersiz, 🌸 Obeziteyi önlemek, 🚬 🥃 Sigara ve alkol  gibi zararlılardan uzak durmak gerekir. Genetik gibi değiştirilemeyen diğer faktörler nedeniyle ek olarakDüzenli Sağlık taramalarıRutin Mamografi kontrolleri ve Meme Ultrasonu, gerektiğinde…

daha fazla

Bizi Ziyaret Edin

Open chat
Detaylı Bilgi ve Randevu İçin